tilmen2010@hotmail.com

		
		Manyetik Kardan Mili

		Bu, manyetik bir kardan mili (u-joint).Normal kardan mili yapısı yerine mıknatıslar kullanılarak yapıldı.Mıknatıslar biraz güçlü olmalı.
		Bu kardan mili, çok fazla bir gücü taşıyamıyor.Taşıyabildiği güç, mıknatısların gücüne bağlı.Fakat başka bazı avantajları var.

		1.Elektro mıknatıslar kullanılarak daha da küçültülebilir ve şekli değiştirilebilir.
		2.Mıknatıslar arasında, mıknatıslar yeterince güçlüyse, küçük bir hava boşluğu bırakılabilir.

		Ben bu mekanizmanın gerçek bir modelini yaptım ve çalıştı.

		Animasyonun değişik açılardan çekilmiş hallerini görmek istiyorsanız, bana bir e-mail gönderiniz.

		


ana sayfa