tilmen2010@hotmail.com

		
		Bu bir pangram mı?

		Aşağıda okuduğunuz yazının özelliği 29 harfin herbirinden sadece 1 kez bulunması.Bilgisayarda 29 harflik bir pangram yazmaya çalışırken 
		yazıldı ancak tam anlamıyla bir pangram sayılır mı bilemiyorum.
		
		Şık, jant, çiğ, mod, güz, huy, sörf, celp, vb


ana sayfa